Showroom/toonbank/balieverkopers

 

Basistechnieken voor een showroom/toonbank/balieverkoper

Het resultaat van de verkoop in winkels, showrooms en aan de toonbank wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van de verkoopmedewerker. Wij gaan in op de rol van de medewerker in die specifieke verkoopomgeving. Daarnaast gaat de aandacht uit naar houding en gedrag tijdens het verkoopgesprek en komen essentiële vaardigheden, gesprekstechnieken en -structuren aan bod.

 

Omgaan met moeilijke en lastige klanten

Iedere onderneming krijgt te maken met klachten van klanten. Klanten stellen zich minder geduldig op en stellen zich alsmaar sneller verbaal agressief op. Dit komt als persoonlijk en bedreigend over hetgeen de motivatie en zelfvertrouwen van uw personeel aantast. Train uw personeel om hier correct mee om te gaan.