Commerciële binnendienstmedewerkers

 

Het ABC van een professioneel telefonisch gesprek 

Hoe kan een zakelijk contact op professionele wijze af gehandeld worden? Tevens staan we stil bij de rol als contactpunt voor het bedrijf. Door inzicht te bekomen in de verschillende situaties leert men omgaan met uiteenlopende klantverwachtingen zodat men zich daar beter kan op instellen. Nadruk wordt vooral gelegd op het proactief contacteren van (poteniële) klanten.

 

Telefonisch prospecteren met missie 

De telefoon is tot op heden nog steeds het belangrijkste commerciële verkoopskanaal. Je leert hier de nodige commerciële prospectietechnieken aan.

 

Offerteopvolging: de offerte omzetten in een bestelling

Veel offertes maken is niet de kunst. Deze offertes op professionele wijze opvolgen en finaal het akkoord van de klant bekomen, daar draait het om!

Hier leert men hoe offerteopvolging aan te pakken, valkuilen te vermijden en sneller en meer resultaat te boeken.

 

Televerkoop: een ‘ja’ als missie

Telefonische verkoop wordt nog vaak gekoppeld aan het opdringen van producten en diensten. Succesvolle televerkopers hebben een groot inlevingsvermogen en zijn meesters in het visualiseren. De consultatieve verkooptraining leert commerciële medewerkers een niet agressieve verkoopstrategie te ontwikkelen.

 

Cross- & Up-selling

Ieder klantencontact biedt commerciële kansen. Tijdens deze contacten dienen zich heel wat opportuniteiten aan waarbij er bijkomende verkoop kan worden gerealiseerd. Cross-selling en up-selling zijn verschillende verkooptechnieken die ingezet kunnen worden om een meerverkoop te genereren uit het contact met de klanten

 

Klachtenbehandeling

Iedereen die met klanten werkt krijgt onvermijdelijk klachten te verwerken. Ontevredenheid ontstaat wanneer onvoldoende aan de klantverwachtingen wordt voldaan. Men bekijkt een klacht na deze opleiding als onderdeel van een optimale dienstverlening en gaat er constructiever mee om. Hierdoor ervaart men dit niet langer zelf als een lastige of moeilijke opdracht maar eerder als een opportuniteit, hetgeen heel wat stress weg neemt.